การสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้า สอบถามข้อมูล หรือต้องการให้เสนอราคา สามารถติดต่อได้จากช่องทางต่างๆ ได้ดังนี้

1.ทางโทรศัพท์ ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อสินค้ามายังหมายเลข 086 9873553 (HOTLINE) หรือ 02-458-8988

2.ทาง E-mail สอบถามข้อมูลต่างๆที่ sasikharn@evolution-trade.com ; evolution.trade@hotmail.com  พร้อมข้อมูลรายการสินค้าหรือรหัสสินค้า

3.ทางแบบฟอร์มเสนอราคาใต้สินค้าที่ท่านต้องการ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับแล้วจะแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและราคาผ่านทาง E-mail หรือติดต่อและขอข้อมูล เพิ่มเติมจากท่านภายใน 24 ชั่วโมง 

3.ทาง Line ID: sasikharn             

 

หรือ Facebook.com/evolution.trade

Visitors: 97,570